Na czym polega robotyzacja produkcji?

Robotyzacja – proces mający na celu zastąpienie pracy wykonywanej przez człowieka robotem. Najczęściej spotyka się z robotyzacją na stanowiskach gdzie wykonywane są powtarzalne i rutynowe czynności, jednak robotyzacja daje też możliwość wyeliminowania wykonywania przez człowieka prac uciążliwych lub niebezpiecznych. Pozwala ona na obniżenie jednostkowego kosztu produktu przy zwiększeniu dokładności i powtarzalności jego wykonania. Zmniejsza zapotrzebowania na zaangażowanie zasobów ludzkich w procesie produkcyjnym co pozwala na znaczne oszczędności. Obecnie automatyka i robotyzacja w wyznaczają kierunek w rozwoju produkcji – typowe zastosowanie robotów to spawanie, paletyzacja, montaż, transport lub malowanie.

Jednym z wyzwań związanym z robotyką jest odpowiednia integracja samego robota z elementami składowymi systemu.

Należy zsynchronizować ruchy robota z procesem który jest przez niego realizowany – sekwencja czynności którą robot wykonuje musi być zrealizowana z zachowaniem odpowiednich warunków.  Integracja może również polegać na zaadoptowaniu robotów ogólnego przeznaczenia do konkretnych zastosowań, synchronizacji pracy kilku robotów, bądź zgraniu pracy robota z innymi elementami wykonawczymi. Dlatego też w rozwój robotyzacji i automatyzacji idzie w parze.

W robotyzacji widoczny jest intensywny rozwój. Producenci kładą nacisk np. na zmniejszanie ciężaru, przy zwiększaniu zakresu pracy i udźwigów robotów. Odbywa się to cyklicznie, przy okazji wprowadzania nowych linii produktów. Jednocześnie, taka optymalizacja daje oszczędności, tak w materiale do konstrukcji, jak i w zużyciu energii. Ten kierunek – ekologii w robotyce, będzie również podlegał rozwojowi. Także bezpieczeństwo pracy na linii człowiek – robot, będzie ewoluowało. Drogie powierzchnie hal produkcyjnych wymuszają coraz gęstsze upakowanie systemów, stąd rozwiązania zapewniające bezpieczne sąsiedztwo stanowiska człowieka i robota, są naturalnym kierunkiem obniżania kosztów produkcji.