Jakie są etapy projektowania systemów automatyki przemysłowej?

Przygotowanie systemu automatyki przemysłowej to złożony proces wymagający wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin. Obejmuje wykonanie wielu etapów, począwszy od wykonania pomiarów, zebrania informacji o specyficznych wymaganiach klienta, a skończywszy na wykonaniu testów i uruchomieniu całego systemu. Przy projektowaniu poszczególnych elementów należy wziąć pod uwagę dostępne na rynku elementy, zarówno standardowe, jak i będące nowościami technologicznymi. W trakcie budowania koncepcji przygotowywana jest także specyfikacja oprogramowania obsługującego system. Wraz z powstawaniem specyfikacji budowana jest lista procedur postępowania w razie zaistnienia różnorodnych zdarzeń, zarówno tych dających się przewidzieć, jak i losowych.

Etapy projektowania systemów automatyki przemysłowej to kolejno:

 • opracowanie z Klientem założeń i budżetu projektu,
 • weryfikacja zwrotu inwestycji,
 • optymalizacja końcowych rozwiązań pod kątem obecnego wdrożenia,
 • wykonanie projektów elektrycznych,
 • dokonanie zakupu i kompletacji wyposażenia,
 • wykonanie oprogramowania,
 • prefabrykowanie szaf,
 • preinstalowanie systemów i środowisk serwerowych,
 • przygotowanie aplikacji wizualizacyjnych i sterownikowych,
 • wdrożenie aplikacji i systemów optymalizacyjnych,
 • wykonanie testów i uruchomienie systemów automatyki.