Dlaczego automatyzacja produkcji przemysłowej jest koniecznością przy współczesnej produkcji?

W dobie wszechobecnych zmian, nieustannie postępującej cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa, wszystkie gałęzie przemysłu poszukują różnorodnych sposobów, aby optymalizować procesy produkcyjne. Coraz większy popyt oraz ogromne możliwości eksportowe dają bardzo duże możliwości jeśli chodzi  o rozwój.

Odpowiedzią coraz większej grupy przedsiębiorstw na nadchodzące zmiany jest inwestycja w automatyzację swoich linii produkcyjnych lub szeroko pojętą automatyzację produkcji.

Zautomatyzowana produkcja staje się dzisiaj standardem, który wydaje się być niezbędny do prowadzenia konkurencyjnej działalności produkcyjnej. Rozwój Polski i krajowych firm jest dynamiczny, ale wciąż wiele nam brakuje do bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów. Ciągły wzrost wykorzystania systemów automatyki produkcji jest coraz bardziej widoczny.

Większość krajów rozwijających się przechodzi przez proces automatyzacji gospodarki. Powodowane jest to chęcią dorównania do poziomu krajów najlepiej rozwiniętych gospodarczo.

Wszystkie te gałęzie przemysłu, w których najważniejsze są niskie koszty produkcji (zwłaszcza koszty pracy) tracą na znaczeniu

W miejsce coraz częściej zajmują sektory wymagające większej automatyzacji procesów produkcyjnych. Chociaż wydaje się to oczywiste, to rozwój automatyzacji przemysłu w naszym kraju napotyka wciąż liczne przeszkody. Pierwszą z nich jest bariera rozwojowa. Niski stopień innowacyjności w naszej rodzimej gospodarce, a także problemy przy wdrażaniu nowych rozwiązań są wciąż dużym problemem.

Niestety, Polska ustępuje wciąż na tym polu, głównie zachodnim gospodarkom, ale nie tylko im. Kolejną przeszkodą dla automatyzacji przemysłu jest obawa przedsiębiorców przed inwestycjami i brak chęci do wchodzenia w nowe segmenty rynku. Niewiele pomagają tutaj unijne fundusze ani państwowe środki wspierające innowacyjność firm.

Branża automotive a robotyzacja

Automatyka przemysłowa oraz jej rozwój są uzależnione od wskazanej gałęzi produkcji. Dane z GUS pokazują, że lwia część wszystkich linii produkcyjnych automatycznych oraz sterowanych komputerem, zainstalowana jest w firmach z przemysłu rafineryjnego, chemicznego i mineralnego. Natomiast najliczniejszą grupą użytkowników centrów obróbkowych i obrabiarek laserowych są branże metalowa, elektroniczna, maszynowa a także elektromaszynowa.

Jeśli zaś chodzi o roboty i różnego rodzaju manipulatory, to najczęściej stanowią one wyposażenie zakładów produkcyjnych w szeroko pojmowanym sektorze transportowym, w tym głównie w przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym, lotniczym i kolejowym.

Podsumowując, branża automatyki przemysłowej ma bardzo dobre perspektywy. Największy rozwój zaznaczy się na rynku robotów przemysłowych. Nasza gospodarka powinna znacznie zwiększyć tempo automatyzacji procesów produkcyjnych, aby była konkurencyjna na rynku ogólnoświatowym.