Stoły obrotowe

Stanowisko zgrzewania

Półautomatyczne stanowisko montażu i zgrzewania elementów modułu zamka drzwi samochodowych. Stacja wykorzystuje stół obrotowy z dziesięcioma uniwersalnymi gniazdami kształtowymi dostosowanymi do obsługi szesnastu referencji produktu. Proces jest realizowany przez siedem stanowisk zgrzewania ultradźwiękowego.

Stanowisko montażowe

Półautomatyczne stanowisko obejmujące załadunek przez operatora, a następnie automatyczny montaż, nitowanie, kontrolę i rozładunek. Stacja wykorzystuje siedmiopozycyjny stół obrotowy oraz siedem stacji odpowiadających kolejnym operacjom. Do realizacji procesu użyto także podajnika wibracyjnego do podawania montowanych elementów i manipulator z serwonapędem do rozładunku gotowych produktów.