Realizacje

Znakowanie, identyfikacja

Bazy danych

Znakowanie, identyfikacja

Systemy wizyjne

  • System wizyjny do kontroli jakości produktu na stanowisku zrobotyzowanym
  • System wizyjny do kontroli obecności o-ringa w gotowym produkcie

Znakowanie, identyfikacja

Skanowanie

  • Stacja skanująca numery produktów po teście jakości

Znakowanie, identyfikacja

Znakowanie

  • Stanowisko laserowego znakowania
  • Stanowisko znakowania zbiorników
  • Stanowisko znakowania felg aluminiowych