Realizacje

End of line

Paletyzacja/depaletyzacja

  • Zrobotyzowane stanowisko rozładunku produktów
  • Zrobotyzowane stanowisko kontroli i rozładunku produktów
  • Zrobotyzowane stanowisko załadunku/rozładunku produktów wraz z systemem kontroli wizyjnej

End of line

Pakowanie

  • Zrobotyzowane stanowisko do montażu, kontroli i pakowania produktu
  • Zrobotyzowane stanowisko do pobierania, montażu i pakowania produktu