Unia Europejska

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

COMATIC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wprowadzenie firmy comatic. sp. z .o.o. na rynki zagraniczne”

Celem projektu jest promocja polskiej marki produktowej comatic. sp. z .o.o. na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu odbędzie się w okresie 01.11.2020 – 30.11.2022r. zgodnie z programem promocji branży maszyn i urządzeń.

Nr projektu: POIR.03.03.03-12-0025/20

Kwota projektu: 488 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 414 800,00 PLN